Individualterapi passer for deg som

 • Sitter ”fast” i din jobbsituasjon eller ditt privatliv og ønsker tid til refleksjon over hvordan du bruker deg selv og din tid

 • Opplever å være stresset på jobb og hjemme

 • Ønsker å utforske og utvide dine ressurser og valgmuligheter

 • Vil bearbeide sorg, tap eller andre traumer

 • Føler deg nedstemt

 • Opplever indre uro og redsel

 • Har vanskeligheter med å ta gode valg

 • Strever med å leve opp til egne og andres forventninger

Gestaltterapi kan være et nyttig supplement til det tilbudet fastlegen gir til pasienter med helseproblem.

 
iStock_000022464552Small-kopi.jpg
 

Parterapi passer for dere som

ønsker  å forebygge brudd eller bevare relasjonen ved brudd når barn er involvert. 

 • Trenger dere hjelp til å snakke sammen?

 • Har dere kommet inn i en ond sirkel?

 • Savner dere nærhet og intimitet?

 • Behov for å bli sett og bekreftet?

 • Utfordringer knyttet til mine, dine og våres barn?

 • Ny i foreldrerollen?

 
 

 Veiledning

Dagens arbeidsliv kjennetegnes ofte av tidspress og hyppig endringer. Det er avgjørende at ledere tar høyde for mellommenneskelige prosesser og hva som har betydning for motivasjon, fremdrift og måloppnåelse. Veiledning støtter deg som leder til å bygge tillit, sikre god kommunikasjon og håndtere endring.  

Veiledning øker din bevissthet om hvordan du utøver ditt lederskap og utforsker nye måter å handle på for å nå mål. 

Passer for deg som:

 • leder andre

 • er prosjektleder

 • er ny i lederrollen

«Jeg har hatt Marte som prosjektlederstøtte og veileder i mange år. Det unike med Marte tror jeg er fagkombinasjonen mellom KaosPilot, Gestaltterapeut og lang erfaring med arbeid i og med prosjekt og prosess. Marte er blant annet god til å balansere mellom å være lyttende og forståelsesfull samtidig som hun hjelper meg med å løfte blikket, tenke løsning, fremdrift og strategi. Veiledning med Marte har vært verdifullt for meg, og har bidratt til at jeg har utviklet meg som prosjektleder.