Terapi betyr utvikling

Målet med å gå i terapi er å få hjelp til å oppdage egne ressurser og handlingsmønstre slik at du kan foreta mer bevisste valg. Ved å øke oppmerksomheten på egne følelser, reaksjoner og handlinger kan du tydeligere erkjenne og se deg selv og dine valgmuligheter.

Vi kan ikke gå tilbake i tid for å lege fortidens vonde sår, men vi kan utforske hva sårene gjør med oss her og nå. Når du blir oppmerksom og bevisst dine egne handlinger og erfaringer, vil opplevelsen av disse og forestillingen om deg selv, forandre seg.

Bevisstgjøring skapes gjennom samtale og ved å trekke inn kroppens opplevelser og kunnskap eller ved å eksperimentere med ulike kreative utrykk. 

Det er alltid du som definerer behovene og hvordan vi går frem. Kjernen i gestaltterapi handler om et omsorgsfullt møte mellom terapeut og klient. 

“Gestaltterapi er en metode som er for god til kun å brukes på syke mennesker ”

— Fritz Perls

 

Hva er gestaltterapi?

Ordet gestalt kan oversettes med et meningsfylt hele. Gestaltterapi er en retning innen den humanistiske psykologien, og bygger på gestaltpsykologiske teorier og ideer fra eksistensiell – fenomenologisk filosofi. Gestaltterapi er en opplevelsesorientert, prosessorientert og eksperimentell psykoterapi. Bevisstgjøringen i terapien skapes gjennom samtale og eksperimenter. Grunnleggende ideer i gestaltterapi er at hvert menneske er ansvarlig for sine valg og handlinger innenfor de begrensninger omgivelsene gir.

Gestaltterapi er en terapeutisk retning som benyttes over hele verden, og er i dag en av de mest utbredte psykoterapeutiske retninger i Europa. Gestaltterapi har også en solid forankring innen næringsliv, bedriftsledelse, bedriftsrådgivning og alle former for opplæring.

Gestalt som fagmiljø i Norge er bygget opp gjennom Norsk Gestaltinstitutts (NGI) utdannelse av gestaltterapeuter over mer enn 20 år. Utdannelsen innfrir kravene som stilles for å oppnå European Certificate of Psychoterapy / ECP. Våren 2007 godkjente Sosial og Helsedirektoratet Norsk Gestaltterapeut Forening / NGF som utøverorganisasjon i Registeret for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysundsregistrene.

 

Mer om gestalt

www.gestalt.no
www.ngfo.no
Terapi til flere
Gestaltterapi